17 december 2017

Interieur: Ombre Muur Met Flexa PureVorig jaar deed ik een keuken makeover met de Kleur van het Jaar 2017 'Denim Drift' van Flexa. Met deze post won ik de Flexa Blogcontest, Je kunt het hier lezen en bekijken. Alhoewel ik dit nog steeds een hele mooie kleur vind, wilde ik toch weer wat anders met de muur in de keuken. Juist in de winter heb ik behoefte aan vrolijkheid en leek het mij een leuk idee om iets met 'ombre' te gaan doen. 'Ombre' is een term waarbij er twee of meerdere kleuren in elkaar overlopen. Dit zou voor mij een experiment zijn, aangezien ik dit nog nooit heb gedaan.

Voor dit project ging ik aan de slag gaan met Pure By Flexa Colorlab. Deze verf is verkrijgbaar in de verfspeciaalzaak, waar ook een overzichtelijke kleurenwand te vinden is. De professionals in de winkel kunnen je helpen met het maken van de juiste keuze. Ook kun je kleurechte geschilderde A4 stalen meenemen naar huis om te kijken of de verf past in je interieur.
Je kunt hier de verfspeciaalzaken vinden bij jouw in de buurt. Vergeet niet 'Pure' aan te klikken.

Scroll down for English
Het Plan | The Plan

Ik wilde echt gaan knallen in mijn keuken en koos twee felle kleuren uit de Pure By Flexa Colorlab collectie: 'Mild Rose' en 'Mild Honey'. Het leek mij geweldig om deze twee kleuren in elkaar te laten overlopen. Ik koos voor de nieuwste verf uit de Pure collectie: de krijtverf. Deze verf is extra mat, goed dekkend, is kleurvast en afwasbaar. Ook is krijtverf prima te gebruiken voor het verven van meubels. Voor dit project wilde ik een klein kastje van de kringloopwinkel verven in de kleur 'Misty Morning'. Deze zacht blauwe kleur komt ook voor in het kleurpalet van Pure By Flexa Colorlab en leek mij een mooie tegenhanger van de twee fellere kleuren. 

Aan De Slag | Get To WorkIk ben ge├»nspireerd geraakt door het Museum of Ice Cream in Los Angeles. Dit museum is een walhalla voor zoetekauwen en liefhebbers van kleur. Ik ben er nog niet geweest, maar het staat op mijn lijstje! Het lijkt mij geweldig!

Omdat de Denim Drift muur nogal donker is, heb deze eerst over geverfd met een witte latex verf. Vervolgens heb ik met de handige Flexa Visualizer App de kleuren op de muur uitgeprobeerd. En omdat ik met twee kleuren ga werken, en ik dit niet op de App kan zien, heb ik ook de A4 stalen op de muur geplakt om te kijken of het goed zal gaan staan.Ik ging met de twee kleuren aan het werk. Ik plakte eerst af op de muur met crepe tape waar ik de kleuren in elkaar wil laten overlopen. Ook plakte ik de randen af. Vervolgens begon ik met een kwast de hoeken van de onderkant te verven met 'Mild Rose'. Daarna deed ik verfde ik de rest met een roller. Ik liet dit niet drogen, maar ging direct met 'Mild Honey' aan de slag. Ook hier deed ik eerst de hoekjes met een kwast en dan met een roller de rest. Wees hierbij voorzichtig dat je niet over het roze gedeelte gaat.
Toen ik de twee vlakken geverfd had, gebruikte ik een brede kwast en verfde ik met 'Mild Honey' het roze net onder het gele gedeelte. Als de verf al een beetje droog is, maak je het 'overgangsgedeelte' wat nat met een spons. Je kunt het eventueel de gele verf ook met een spons aanbrengen als je dat makkelijker vind. Zo ontstaat er een 'ombre-effect'.
Flexa Pure Krijtverf is een yoghurt-achtige verf. Als het te dik is, kun je het aanlengen met water.

Het Kastje | The Cabinet

Ik vond een oud kastje bij de kringloopwinkel en verfde deze met de krijtverf in de kleur 'Misty Morning' van Pure By Flexa Colorlab. Ik had deze kleur eerst uitgetest met de Kleurtester. Deze
kun je in elke gewenste kleur bestellen.
Ik schuurde het kastje goed op en verfde het met twee lagen met een brede kwast op.

Het Resultaat | The Result

Ik stylde het geheel af met gele, roze en gouden accessoires. Ik heb o.a een papieren bloem, planten, een borduurring met een vintage stof en spullen van de kringloop gebruikt. Een eyecatcher is de gouden ballon van glas, deze past perfect tegen de nieuwe muur aan.

Et Voila! Het eindresultaat van mijn eigen 'ombre' muur in de keuken! Het is lekker kleurig en vrolijk geworden. Helemaal zoals ik het in gedachten had!  Het wordt al een 'spekjes' muur genoemd. Het 'Ombre-experiment' is zeker geslaagd en ik kan niet wachten om het nog een keer uit te proberen met andere kleuren.
Ik ben benieuwd wat jij er van vind!Styling & fotografie: Hipaholic

Deze blogpost is een samenwerking met Flexa.

English:
Last year I did a kitchen makeover with the Color of the Year 2017 'Denim Drift' by Flexa. Although I still think this is a very nice color, I wanted something different with the wall in the kitchen. Especially in the winter I need someting cheerful and it seemed like a nice idea to do something with 'ombre'. 'Ombre' is a term in which two or more colors flow into each other. This would be an experiment for me, since I have never done this before.

For this project I went to work with Pure By Flexa Colorlab. This paint is available in the paint store, which also has a clear color wall. The professionals in the store can help you make the right choice. You can also take A4 samples home to see if the paint fits into your interior.

The Plan:
I really wanted something to pop in my kitchen and chose two bright colors from the Pure By Flexa Colorlab collection: 'Mild Rose' and 'Mild Honey'. I thought it would be great to have these two colors blend into each other. I chose the newest paint from the Pure collection: the chalk paint. This paint is well opaque, the color is optimal and is washable. The chalk paint can also be used for painting furniture. For this project I wanted to paint a small cabinet from the thrift store in the color 'Misty Morning'. This soft blue color also appears in the color palette of Pure By Flexa Colorlab and seemed like a nice counterpart to the two brighter colors.

Get to work:
I was inspired by the Museum of Ice Cream in Los Angeles. This museum is a mecca for sweet tooth and color lovers. I have not been there yet, but it is on my list!

Because the Denim Drift wall is rather dark, I first painted it with a white latex paint. Then I tried the colors on the wall with the handy Flexa Visualizer App. And because I'm going to work with two colors, and I can not see this on the App, I also have the A4 samples stuck on the wall to see if it will fit.

I went to work with the two colors. I first taped the wall with crepe tape where I wanted to blend the colors together. I also taped the edges. Then I started to paint the corners of the bottom with 'Mild Rose' with a brush. Then I did I painted the rest with a roller. I did not let this dry, but immediately started working with 'Mild Honey'. Here too I first did the corners with a brush and then the rest with a roller. Be careful not to go over the pink part.
When I had painted the two surfaces, I used a wide brush and with 'Mild Honey' I painted the pink just below the yellow part. If the paint is already a bit dry, make the 'transition part' a little wet with a sponge. You can also apply the yellow paint with a sponge if you find it easier. This creates an 'ombre effect'.

Flexa Pure Chalk paint is a yogurt-like paint. If it is too thick, you can dilute it with water.

The Cabinet
I found an old cabinet at the thrift store and painted it in the color 'Misty Morning'. I first tested this color with the Colortester. You can order these in any color at Flexa.

I sanded the cabinet well and dyed it with two layers with a wide brush.

The Result
I styled the kitchen with a paper flower, plants, an embroidery ring with a vintage fabric and stuff from the cycle. An eye-catcher is the golden balloon of glass, which fits completely against the new wall.
Et Voila! The end result of my own 'ombre' wall in the kitchen! It has become nicely colored and cheerful. All the way I had in mind! The 'Ombre experiment' has certainly succeeded and I can not wait to try it again with other colors.
I hope you like it too!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten