28 februari 2018

Interieur: Kleur Op De Muur met Flexa Pure

Ik ben weer lekker aan de slag gegaan voor Flexa. Vorig jaar maakte ik een 'ombre' muur met krijtverf van Flexa in mijn keuken. Dit beviel mij zo goed, dat ik dit ook wilde gaan doen op een muur in mijn slaapkamer, maar dan weer net anders. Ik verfde eerder een andere muur in deze slaapkamer met Heart Wood, de kleur van het jaar 2018. Je kunt hier zien hoe ik dit deed.

Voor dit uitdagende project gebruikte ik wederom Pure by Flexa Colorlab krijtverf. Krijtverf  heeft een een matte finish en is veelzijdig in gebruik.
Deze verf is verkrijgbaar bij de verfspecialist. Je kunt hier kleuradvies krijgen van professionals en ook kun je A4 stalen meenemen naar huis. Altijd handig vind ik, om thuis rustig de kleuren te bekijken op de te verven muur.
Je vind hier een verfspecialist bij jouw in de buurt. Vergeet hierbij niet om 'Pure' aan te klikken.

Scroll down for English

Het Plan | The Plan

De muur die ik wilde aanpakken, is een muur waar ik heel lang niets aan had gedaan. Het was een saaie muur met lelijk vliesbehang.  Het werd hoogtijd voor een makeover!
Het plan was om met 4 verschillende kleuren een kleurenpalet op de muur te maken. De kleuren moeten in elkaar overlopen. Ik wilde de kleuren roze en groen gebruiken, omdat ik dit een mooie combinatie vind en het ook vind passen bij de kleur Heart Wood op de andere muur. Ik koos voor Full River, Real Jade, Mild Berry en Subtle Lilac van Pure by Flexa Colorlab krijtverf. 
Ik had het plan om een witte boekenkast geel te verven in Real Mustard, ook van Pure by Flexa Colorlab krijtverf. Dit plan heb ik op het laatste moment gewijzigd, omdat ik het toch mooier vond om de kleur van de muur over te laten gaan in de kast. Real Mustard wilde ik nu gaan gebruiken voor een klein tafeltje.

Aan De Slag | Get To Work

Op de Flexa Visualizer App keek ik of de kleuren mooi op de muur zouden staan. Omdat ik 4 verschillende kleuren zou gaan gebruiken heb ik ook de A4 stalen van de verfspecialist op de muur geplakt om het beter te bekijken.


En nu aan het werk! Eerst haalde ik het lelijke vliesbehang van de muur en dichte wat gaten met gips. Daarna deelde ik de muur in vieren en plakte dit af met crepe tape. Ook alle randen plakte ik af. Ik besloot om met het donkergroene Full River te beginnen in de hoek. Met een kwast verfde ik gedeeltes waar ik niet met een roller bij kon komen, De rest deed ik met een roller. De verf is lekker dik, bijna yoghurt-achtig, en één laag was voldoende om alles te dekken. 
Het lichtere groene Real Jade was de volgende kleur waarmee ik aan de slag ging. Het crepe tape tussen de twee delen had ik van de muur afgehaald. Ik herhaalde de bovenstaande 1e stap. Ik deed voorzichtig dat ik met de kwast niet helemaal Full River raakte. Ik hoefde niet heel erg voorzichtig te zijn, omdat ik de kleuren toch een beetje zou gaan mengen. Nu ik de twee kleuren op de muur had geverfd, was Full River al een beetje droog. Met een waterspuit maakte ik dit weer nat. Als het heel droog is, kun je de rand nog een keer verven. Ik deed een beetje Real Jade op een sponsje en wreef het over Full River heen, zodat de kleuren blenden. Dit deed ik op gevoel. Deze stappen herhaalde ik ook met de andere kleuren. Kast & Tafeltje | Cabinet & Table

Ik besloot om de witte boekenkast in de kleur van de muur te verven. Omdat de kast recht voor het geblende deel staat met Mild Berry en Subtle Lilac, maakte ik ook een 'ombre' effect op de kast met deze kleuren. 
Een klein tafeltje die ik vond bij de kringloopwinkel verfde ik in Real Mustard geel. Ik houd van gele accenten! 
Ik schuurde de meubels voordat ik ze ging verven, maakte ze stofvrij en goed schoon. Voor de kast was één laag voldoende, het tafeltje heb ik twee lagen moeten geven, vanwege de donkere ondergrond.

Het Resultaat | The Result


Ik stylede de kamer af met o.a. planten, bloemen en vrolijke accessoires. Vooral donkergroene planten vind ik geweldig staan tegen de muur. 

Ik ben heel erg blij met de muur! Het geheel past ook mooi bij de kleur Heart Wood. Het is gezellig wakker worden in mijn 'nieuwe' slaapkamer! 

Ik vind Pure by Flexa Colorlab krijtverf heel erg fijn om mee te werken, op de muur maar ook op meubels. Het 'ombre' effect is zo gaaf om met deze verf te maken. De mogelijkheden zijn oneindig!
Heb jij ook een 'ombre' muur geverfd met Flexa? Tag mij op Instagram of laat hieronder een reactie achter. Ik ben benieuwd!

Muur Deco | Wall Deco

Om de muur nog meer op te vrolijken, maakte ik muurdecoraties van borduurringen en vintage stofjes. Simpel en heel effectief!

Styling & Fotografie: Hipaholic

Deze blogpost is een samenwerking met Flexa

English:

I did a project again for Flexa. Last year I made an 'ombre' wall with chalk paint from Flexa in my kitchen. I liked this so much, that I wanted to do this on a wall in my bedroom, but differently. I used to paint another wall in this bedroom with Heart Wood, the color of the year 2018. Check this how I did this.

For this challenging project, I have used Pure by Flexa Colorlab chalk paint again. Chalk paint has a matte finish and is versatile in use. This paint is available at the paint specialist. You can get color advice from professionals here and you can also take A4 samples home. I always find it handy to see the colors on the wall to be painted at home.

You can find a paint specialist in your area here. Do not forget to click on 'Pure'.

The Plan
The wall that I wanted to paint is a wall that I haven't done anything with for a long time. It was a boring wall with non-woven wallpaper. Time for a makeover!
The plan was to make a color palette on the wall with 4 different colors. The colors must overlap. I wanted to use the colors pink and green, because I think this is a nice combination and it also fits the color Heart Wood on the other wall. I chose Full River, Real Jade, Mild Berry and Subtle Lilac from Pure by Flexa Colorlab chalk paint.

I had the plan to paint a white bookcase yellow in Real Mustard, also from Pure by Flexa Colorlab chalk paint. I changed this plan, because I thought it would be better to make the bookcase the same color as the wall. A small table with Real Mustard was a better idea.

Get to Work
On the Flexa Visualizer App I checked if the colors would fit on the wall. Because I would use 4 different colors, I also sticked the A4 samples of the paint specialist on the wall to see if they would match.
And now get to work! First I took the ugly non-woven wallpaper off the wall and closed some holes with plaster. Then I divided the wall in four parts with crepe tape. I also taped all edges. I  started with the dark green Full River in the corner. With a brush I painted parts where I could not get with a roller, after that I used a roller. The paint is nice and thick, almost yoghurt-like, and one layer was enough to cover everything.


The lighter green Real Jade was the next color that I started working with. I had removed the crepe tape between the two parts from the wall. I repeated the above 1st step. I was careful not to touch Full River with the brush. I did not have to be very careful, because I would mix the colors later. Now that I had painted the two colors on the wall, Full River was already a bit dry. With a water spray I made this wet again. When it's very dry you can also paint the edge ones more. I put a bit of Real Jade on a sponge and rubbed it over Full River, so that the colors blended. This I also repeated with the other colors.

Bookcase | Table
I decided to paint the white bookcase in the color of the wall. Because the cupboard is right in front of the blended part with Mild Berry and Subtle Lilac, I also wanted to made an 'ombre' effect on the cupboard with these colors.
A small table that I found at the thrift store was painted yellow in Real Mustard. I like a yellow accent.

Before painting the furniture I sanded them very well, made them dust-free and cleaned it. For the cupboard one layer was enough, the table I had to give two layers, because of the dark surface.

The Result
I styled the room with plants, flowers and cheerful accessories. I especially like dark green plants against the wall.

I am very happy with the wall! The whole also fits nicely with the color Heart Wood. It is nice to wake up in my 'new' bedroom!
I really like Pure by Flexa Colorlab chalk paint to work with, on the wall but also on furniture. The 'ombre' effect is so cool to make with this paint. The possibilities are endless!

Do you also painted an 'ombre' wall with Flexa? Tag me on Hipaholic Instagram or leave a comment below. I'm very curious!

Wall Deco
To make the wall even more cheerful, I made wall decorations  out of embroidery rings and vintage fabrics. Simple and very effective!
.Geen opmerkingen:

Een reactie posten