26 juli 2018

Insta Love: Mooie Vakantiefoto's Voor Instagram


Het is zomervakantie! Ik kijk er altijd naar uit om te reizen en verrast te worden in een onbekende omgeving. Als fanatieke Instagrammer vind ik het leuk om de foto's te delen die ik dan maak met mijn volgers. Het geeft mij een voldoening om mijn volgers te inspireren met inspirerende foto's. Door mijn posts van Porto van vorig jaar, wilden een aantal volgers ook naar deze mooie stad. Leuk toch? Foto's van deze trip kun je hier bekijken.

Ga je op vakantie en wil je ook mooie foto's maken voor je Instagram? Ik heb een paar tips voor je verzameld om unieke vakantiefoto's te schieten!.
Ga op ontdekkingsreis met je camera of smartphone en een fijne vakantie gewenst!

Tag @hipaholic op Instagram om je foto's te delen!

It is Summer holiday time! I always look forward to traveling and being surprised in an unfamiliar environment. As a fanatic Instagrammer I like to share the photos I make with my followers. It gives me a satisfaction to inspire my followers with my photos. Because of my posts from Porto last year, a number of followers also wanted to go to Porto. You can look at the photos of this trip here.
Are you going on vacation and do you want to take beautiful pictures for your Instagram? I have collected a few tips for you to shoot unique holiday photos!
Go on a trip and explore and have fun!

Tag @hipaholic op Instagram to share your pics.

 1. Natuurlijk  Licht | Natural Light
Monterossa Cinque Terre
Licht is een van de belangrijkste elementen als je fotografeert. Met natuurlijk licht, krijg je de mooiste foto's. Probeer in de zomer s'ochtends vroeg of in de namiddag te fotograferen voor het mooiste licht. Als je midden op de dag met fel zonlicht fotografeert krijg je vaak harde schaduwen. Je kunt ook wachten op de 'Golden Hour', het uur dat de zon ondergaat, voor een oranje gloed op je foto's. Altijd mooi, zoals hierboven in Cinque Terre.

Light is one of the most important things when you are taking picture. With natural light, you get the most beautiful pictures. During the summer, try to shoot early in the morning or late in the afternoon for the best light. If you shoot in bright sunlight in the middle of the day, you often get harsh shadows. You can also wait for the 'Golden Hour', the hour that the sun sets, for an orange glow on your photos. Always beautiful, as you see in the photo above in Cinque Terre.

3. Reflectie | Reflection
Lanzarote 
Speel met reflectie voor verrassende foto's. Zoals hierboven s'ochtends vroeg bij het zwembad. Een plas water na een regenbui doet ook wonderen.

Play with reflection for surprising photos. Like early in the morning at the poolside. A pool of water after a rain shower also works wonders.

3. Regel Van Derden | Rule Of Thirds
Fort Lauderdale VS
De regel van derden is een compositieregel in fotografie die zorgt dat je een interessante foto kunt maken die mooi in balans is.
Op de instellingen van je camera op je smartphone kun je een raster/grid instellen. Het beeld wordt in negen gelijke vlakken verdeeld, door twee horizontale en twee verticale lijnen. De foto wordt in drieeen verdeeld. Hierdoor ontstaan ook snijpunten. Als je je onderwerp in een van de snijpunten zet, is je foto mooi in balans en word je oog naar het onderwerp getrokken. Probeer het eens uit!

The rule of thirds is a composition rule in photography that allows you to take an interesting picture that is nicely balanced.
You can set a grid on the settings of your camera on your smartphone. The image is divided into nine equal planes by two horizontal and two vertical lines. The photo is devided in three parts. This also creates intersections. If you put your subject in one of the intersections, your picture is nicely balanced and your eye is drawn to the subject. Give it a try!

4. Vroege Vogel | Early Bird
Lanzerote Gran Canaria
Het ligt er natuurlijk aan of je naar een toeristisch oord gaat of niet, maar je wilt vaak geen andere toeristen op sommige foto's. Dan is het raadzaam om extra vroeg op te staan en op pad te gaan om plaatjes te schieten. Heerlijk rustig!

It depends whether you go to a tourist resort or not, but you often do not want other tourists in some photos. I advice to get up early in the morning and then go on the road to shoot pictures. Oh so quiet...

6. Uitzichten | Views
Porto
Het is altijd mooi om een stad, land of berg vanaf de top te zien. Beklim een toren of trap of ga met een kabelbaan ( bijvoorbeeld in Funchal, Madeira ) Je krijgt zo een hele andere kijk op een stad of omgeving en het levert mooie panoramische plaatjes op!

It is always cool to see a city, country or mountain from the top. Climb a tower or stairs or take the cable car. You get a completely different view of a city or environment and you can take breathtaking pictures!

7. Verschillende Standpunten | Points Of View
Lissabon Portugal

Monterosso Cinque Terre
Ik zeg het vaak tijdens mijn workshops om meerdere standpunten uit te proberen. Dus niet alleen vanuit ooghoogte en recht van voren, maar kijk ook omhoog, daar ontdek je vaak verrassende dingen, zoals een vintage reclamebord. Of kijk naar beneden, zoals bij de foto's met de parasols. De strepen op de parasols zie je nu beter dan wanneer je ze vanaf ooghoogte zou fotograferen. Denk 'out of the box!'.

I often tell it during my workshops to try out several points of view. So not only from eye level and straight from the front, but look up, you often discover surprising things, such as a vintage billboard. Or look down, as with the photos with the umbrellas. You can now see the stripes on the umbrellas better than if you were to photograph them from eye level. Think 'out of the box!'.

8. Details
Lissabon Portugal
Kijk ook naar details, bijvoorbeeld naar deze tegeltjes in Lissabon. Zeker als je een serie maakt van hetzelfde onderwerp, kan een detailfoto niet ontbreken. Ik neem vaak een foto van het geheel en ook van een of meerdere details, als het interessant genoeg is. 

Also look at details, for example of these tiles in Lisbon. Certainly if you make a series of the same subject, a detailed photo can not be missed. I often take a picture of the whole subject and also of a detail, if it is interesting enough.

9. Spelen Met Kleur | Play With Color
Funchal Madeira

Lissabon Portugal
Kleur kan natuurlijk niet ontbreken op vakantiefoto's, althans niet in mijn foto's. Ik ben altijd op zoek naar kleur, dus ook op reis. Zeker in de zuidelijke landen hebben de huizen vaak een kleurtje en zijn er verrassende muurschilderingen te vinden. Je hoeft vaak niet ver te zoeken om iets kleurrijks op de foto te zetten.

Color can not be missed on holiday photos, at least not in my photos. I am always looking for color, so also when I am traveling. Especially in the southern countries, the houses often have a color and there are surprising murals to be found. You often do not have to look far to put some color on your photo.

10. Patronen | Patterns
Brantome Frankrijk
Ik ben dol op tegels met verschillende dessins op gebouwen en vloeren, vandaar dat ik ook graag naar Portugal ga. Je ziet daar de ene mooie tegel na de ander. In Spanje en Frankrijk zijn er ook vaak mooie vloertegels te vinden.

I just love tiles with different designs on buildings and floors, that is why I like to go to Portugal. You see one nice tile after another in different colors and patterns. You can find beautiful floor tiles in Spain and France too.

11. Storytelling
Altea Spanje

Parijs Frankrijk

Dordogne Frankrijk
Eigenlijk vertel je in elke foto wel een verhaal. Maar foto's van een landschap of strand is zo standaard. Het is juist leuk om te zoeken naar onverwachte dingen, wat kan zorgen voor unieke foto's. Op trips bel ik dol op struinen door kleine straatjes, rommelmarkten en lokale markten. Kijk goed om je heen en vind jouw verhaal!

Photos of a landscape or beach are sooo standard. It is fun to search for unexpected things, which can let you make unique photos. On trips I love to wander through small streets, flea markets and local markets. Tell a story with your photo. Take a good look around and find your story!

12. Symmetrie | Symmetry
Funchal Madeira
Symmetrie is het tegenovergestelde van de regel van derden. Hier focus je op een middelpunt in je foto wat zorgt voor een goede balans. Ook hiermee kan een raster op je camera je helpen om een goede foto te maken.

Symmetry is the opposite of the rule of thirds. Here you focus on a center point in your photo, which creates a good balance. Like this painted door in Madeira. With this, a grid on your camera can also help you to take a good photo.

 13. Flatlay
Lissabon Portugal
Ook tijdens een tripje maak ik Flatlay foto's. Ik vind het altijd leuk om een 'lokale' Flatlay te maken in de Airbnb waar ik dan verblijf. Ik verzamel een paar souveniers en die combineer met spullen die in het appartement te vinden zijn. Dit leg ik in een mooie compositie neer op de grond of tafel, Deze flatlay heb ik gemaakt in Lissabon, zoals je misschien kunt zien aan de props.

I also make Flatlay photos during a trip. I always like to make a 'local' Flatlay in the Airbnb or apartment where I stay. I collect a few souvenirs and combine them with items that can be found in the apartment. This I lay down in a beautiful composition on the floor or table, This flatlay I made in Lisbon, as you can see from the props.

14. Bewerken | Editing
Sintra Portugal - niet bewerkt

Sintra Portugal - bewerkt
Je foto's bewerken is super belangrijk voor de uitstraling van je foto en zeker als ze voor Instagram zijn. Met fotobewerking haal je de oneffenheden weg en geef je net even wat meer aan de foto. Op de foto van het Pena Paleis heb ik de toeristen onderaan weggehaald en het lichter en kleurrijker gemaakt. Beter toch? En typisch Hipaholic!
Ik gebruik verschillende apps, zoals A Color Story, Snapseed en Photo Director. Tegenwoordig kun je met veel soorten app je foto's goed bewerken.Uiteraard kun je de foto's met Photoshop of Lightroom bewerken.

Editing your photos is very important for the look and feel of your photo and especially when they are for Instagram. With photo editing you get rid of the unevenness and give a little more extra  to the photo. On the photo of the Pena Palace I got rid of the tourists and made the photo lighter and more colorful. Better right? Typical Hipaholic!
I use different apps, such as A Color Story, Snapseed and Photo Director. Nowadays you can edit your photos with many types of app. Of course you can edit the photos with Photoshop or Lightroom.

Fotografie: Hipaholic
Wil je samenwerken met Hipaholic? Stuur een mail naar info@hipaholic.nl
Want to collaborate with Hipaholic? Send a mail to info@hipaholic.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten